Aplikace

Aplikace ČIANEWS

O APLIKACI

Nastavte si Vaše ekonomické zprávy, tendry a příležitosti z Vámi požadovaného oboru, lokality, tématu či sledujte Vaše vybrané klienty, konkurenci či dodavatele. Nastavení si můžete kdykoliv změnit - personalizovat - podle Vašich aktuálních cílů a potřeb.

Nebo si aktivujte jakýkoliv přednastavený oborový přehled z nabídky ČIANEWS v české, anglické či německé verzi.


STARTOVACÍ PŘEDPLATNÉ
NA 3 MĚSÍCE PRO PODNIKATELE

1 200 Kč
840 Kč
1 uživatel
na 3 měsíce
(cena bez DPH)
Co získá každý uživatel za cenu novin?
  • Osobní personalizaci zpráv, tendrů a příležitostí z více než 8000 našich vlastních ekonomických zpráv měsíčně.
  • Desítky variant přehledů v CZ, EN, DE.
  • Online přístup z webu nebo z telefonu.